Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2014

mari100
3652 1871 390
Reposted frommisza misza viasmutnazupa smutnazupa
mari100
0507 250e 390
Reposted frommisza misza viasmutnazupa smutnazupa

September 28 2014

6276 c307 390
Reposted fromJaynibobs Jaynibobs viaeta eta
mari100
7666 f29a 390

May 29 2014

mari100
8396 8531 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaeta eta

May 21 2014

mari100
5932 760b 390
Reposted fromrisky risky viaeta eta
mari100
Reposted fromqb qb viaeta eta

May 18 2014

mari100
0136 9bba 390
Reposted fromkarahippie karahippie viamefir mefir
mari100
Słowa podlegają inflacji. Im więcej mówisz, tym mniej to jest warte.
— Świat jest pełen chętnych suk

May 15 2014

mari100
olać strach - to tylko stan psychiczny.
— Egotrue
Reposted frompolciak polciak viamefir mefir
mari100
2337 7d8b 390
Reposted fromte-quiero te-quiero viamefir mefir
mari100
Czy to nie przyjemne mieć kogoś, kto tęskni i chodzi, i czeka, i czeka?
— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamefir mefir

May 14 2014

7972 a0e4 390

Arctic Monkeys - Do I Wanna Know? 

Reposted fromdavid-10inch david-10inch viaeta eta
5009 959e 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaeta eta

May 13 2014

mari100
Wszystko umiera pod twoją ręką, bo nie wierzysz.
— Różewicz
Reposted fromumierajstad umierajstad viaeta eta
mari100
0868 2347 390
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaeta eta
mari100

May 12 2014

mari100
8088 6979 390
Reposted fromwagabunda wagabunda viamefir mefir
mari100
Widzisz córeczko - powiedziała matka po chwili dłuższego namysłu. - Jeżeli on odsuwa Ci krzesło, kiedy siadasz, otwiera drzwi, kiedy wsiadasz, podaje płaszcz i ułatwia wejście do lokalu - to nie znaczy, że Cię kocha. Nie powinnaś mylić dobrych manier z zaangażowaniem. Jeżeli trzyma Twoje włosy, kiedy wymiotujesz jak kot na imprezie, to nie znaczy że Cię kocha. Jeżeli się z Tobą przespał - to nie znaczy, że Cię kocha. Nawet jeżeli następnego dnia zadzwonił. Nawet jeżeli przespał się ponownie. Nawet jeśli sypia z Tobą od roku - to nie znaczy że Cię kocha i że do czegokolwiek się zobowiązał. Nawet jeśli mówi, że kocha, to może to oznaczać zupełnie coś innego... Ja wiem Olu, że jesteś z innego pokolenia. Mamy równouprawnienie, kobieta może wysyłać sygnały tak samo jak mężczyzna, może podejmować inicjatywę i brać sprawy w swoje ręce. Ale kochanie, nie ma tak nieśmiałego mężczyzny, żeby nie był w stanie wystartować wtedy kiedy naprawdę mu zależy. Nie goń, nie ścigaj, nie napieraj. To Ci się zwyczajnie nie opłaci.
Mężczyźni, Olu, to zdobywcy. Może Cię kochać, ale w momencie kiedy zaczniesz na niego naciskać po prostu ci ucieknie.
-To co mam zrobić mamo ? - zapytała jak wtedy kiedy miała 13 lat.
- Nic kochanie. Czekać.
— Piotr C. "Pokolenie Ikea"
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viamefir mefir
mari100
Wszystko umiera pod twoją ręką, bo nie wierzysz.
— Różewicz
Reposted fromumierajstad umierajstad viaeta eta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl